מדיניות החזרת מוצרים - רכישות באתר

לקוחות יקרים,

ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר האינטרנט של קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 ("החוק"), כמפורט להלן:

 • ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר החברה תתאפשר על ידי מתן הודעת ביטול מטעם הלקוח, בדרכים המפורטות להלן במסמך זה, וזאת תוך 14 יום מקבלת המוצר (או ממועד קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפיהמאוחר).

על אף האמור, ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) יתאפשר תוך 4 חודשים מהמועד כאמור, בהתאם למפורט בחוק.

 • לא יתאפשרו החזרות/החלפות של מוצר שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח.

 

הדרכים למסירת הודעת הביטול על ידי הלקוח:

 1. בעל פה - בהגעה לאחד מסניפי מגנוליה.
 2. בדואר רשום - לכתובת: רחוב התע"ש 23, ת.ד 2364, כפר סבא 4442525.
 3. בדואר אלקטרוני: [email protected]
 4. בפקס מס' 09-7931801
 5. באינטרנט - באמצעות הקישור הייעודי לביטול עסקה.

בהודעת הביטול על הלקוח לציין שם מלא ומספר תעודת זהות.

לא יתאפשרו החזרות/החלפות של מוצר שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח.

ביטול העסקה

 • בביטול רכישה בהתאם למסמך זה, יוחזר ללקוח המחיר ששולם תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול של הלקוח. ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 • לקוח המעוניין לבטל רכישת מוצר, יחזיר את המוצר לאחד מסניפי מגנוליה או ישלח את המוצר בדואר רשום לכתובת החברה שצוינה לעיל, בצירוף טופס ההחזרה שסופק לו עם קבלת המוצר, תוך השלמת הפרטים בטופס כאמור.
 • על אף האמור במסמך זה, במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה, איחור באספקה או אי קיום תנאי כלשהו של העסקה - לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם. בנוסף, במקרה כאמור, איסוף המוצר יבוצע על ידי מגנוליה ממקום מסירתו, על חשבונה. מגנוליה תיצור קשר עם הלקוח לאחר קבלת הודעת הביטול מטעמו לצורך תיאום האיסוף כאמור.
 • מתן החזר בגין מוצרים שנרכשו במבצע יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית שניתנה בעסקה).בעסקה בה מומשה הטבה התלויה ברכישת מספר מוצרים יחד, יינתן החזר עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים בגינם ניתנו הטבות ללקוח עקב רכישת המוצר המוחזר (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת 2 המוצרים).
 • בעסקה בה מומשה הטבה התלויה ברכישת מספר מוצרים יחד, יינתן החזר עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים בגינם ניתנו הטבות ללקוח עקב רכישת המוצר המוחזר (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת 2 המוצרים).
 • לקוח המעוניין בהחלפת מוצר שרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, רשאי לפנות לסניפי החברה תוך 14 יום מקבלת המוצר ולבצע את ההחלפה. מובהר כי החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע ("מוצרי סייל") תתאפשר כנגד מוצר בשווי זהה לשווי המחיר בו נרכש המוצר בפועל (כלומר שווי מחיר המבצע).